Psykolog på Bornholm

Velkommen. Jeg tilbyder udviklende samtaler og terapi. Jeg har klinik i rolige landlige omgivelser, hvor du kan komme præcis som den du er. Jeg tilbyder også onlineforløb.

Her kan du komme, hvis du ønsker hjælp til at skabe større tilfredshed i dit liv. Det kan være at du står i en personlig krise eller alvorlige belastninger, som kan være svære at stå i selv. Eller måske du ikke aktuelt står i store udfordringer, men ganske enkelt ønsker at lære dig selv bedre at kende.

Nederst på siden kan du læse om hvordan du kontakter mig samt om priser og mulighed for tilskud.

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen i min klinik.

Med venlig hilsen Helene Langhoff

“Helene er super empatisk, smilende og professionel. Jeg har haft tre samtaler, og er hver gang gået derfra med en følelse af at blive hørt og taget seriøst. Jeg kan varmt anbefale Helene.”
Tidligere klient
i 40erne

Om terapi hos mig

Vi er alle kastet ind i tilværelsen og får gennem livet udfordringer og prøvelser, som kan være svære at stå i selv. Du velkommen til at række ud til mig, hvis du ønsker en professionel samtalepartner.

Du vil blive mødt med en åbenhed og accept af, at vi alle er forskellige. Jeg bestræber mig på at møde dig i dit tempo som et helt menneske. Jeg tilbyder psykoterapi med et oplevelsesorienteret og dybdepsykologisk perspektiv og arbejder med metoder, som kan give dig mange muligheder for at udtrykke dig og lære dig selv at kende. 

Du vil her få mulighed for at arbejde gennem samtale, men også at komme i dialog med de ubevidste lag i psyken. Jeg er primært efteruddannet i metoder, som tillægger det ubevidste betydning. Symbolbrug og drømme kan være en vigtig måde at tilføje ubevidst viden og ressourcer til den sproglige forståelse af vores problemer. Kropslig viden og udtryk vil også i nogle terapier spille en stor rolle med fokus på dit nervesystems responser og nye måder at regulere det på.

Ud over mine uddannelser, som du kan læse nedenfor, er jeg konkret inspireret af metoder som Internal Family Systems (IFS), Gestalt tegnemetode, Sandplay, Fascial Flow, Somatic Experience (SE), NeuroAffektiv Relationel Metode (NARM) m.fl.

Det er vigtigt for din terapi, at du finder en psykolog, som du føler dig tryg ved, og som arbejder med metoder og forståelser, som også giver mening for dig. I modsat fald skal du finde en anden psykolog, eller snakke med mig om hvad du har brug for mere/mindre af, så vi er i dialog om hvorvidt jeg kan møde det behov eller ej. Første samtale er en god måde for dig at mærke om matchet mellem os er godt.

Jeg oplever, at et korttidsterapeutisk forløb (op til 12 gange) kan sætte en god udvikling i gang hos det enkelte menneske, hvis du kommer med en afgrænset problemstilling. Har du udfordringer i dit liv, som har fulgt dig længe, eller som præger flere dele af dit liv, vil et længere forløb typisk give mere mening.

“Jeg var rigtig bange for at starte til psykolog, indtil jeg startede hos Helene. Helene fik mig til at føle mig tryg i rummet, og det gjorde plads til at jeg kunne sige alt hvad jeg havde på hjerte. Jeg følte især, at hun kunne sætte sig i øjenhøjde med mig, og sætte sig ind i hvordan jeg har det. Hver gang jeg har haft en samtale, er jeg altid kommet ud med en lettet følelse i kroppen og en ro. TAK!” 
psykolog bornholm
Tidligere klient
i 20erne

Om mig

Jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2014 og statsautoriseret af Psykolognævnet i 2018.

Jeg er efteruddannet indenfor primært humanistiske tilgange til psykoterapi, blandt andet:

 • Eksistentiel Psykoterapi (Vibe Strøier)
 • Psykodynamisk legeterapi (Institut for Legeterapi)
 • Jungiansk psykoterapi med fokus på tegning, meditation og drømmearbejde (Vedfelt Instituttets procesgrupper)
 • Systemiske perspektiver (Metalog/Søren Hertz)

Derudover har jeg en lang række kurser i bl.a.:

 • Supervision
 • Krisehåndtering
 • Psykologiske undersøgelser af børn og voksne
 • Tilknytning, krop og traumer
 • …og meget andet.

Jeg har flere års erfaring med psykoterapi til voksne. Jeg har derudover tidligere været ansat i kommunalt regi og har erfaring med mange facetter af det psykologfaglige kommunale arbejde. Jeg har bl.a. varetaget tværfagligt samarbejde omkring børn og familier, legeterapi, samtaleterapi, supervisionsopgaver, gruppeterapi, korttidsterapeutiske forløb til udsatte unge, ligesom jeg har erfaring med psykologarbejdet i PPR samt psykologiske børneundersøgelser og forældrekompetanceundersøgelser.

Jeg modtager løbende supervision som en fast del af min psykologpraksis. Jeg er underlagt tavshedspligt og journaliseringspligt og arbejder under Psykologloven samt de Etiske principper for nordiske psykologer. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening

“Mine første psykologtider var med Helene. Man møder en kvinde med kærlige smilende øjne og en person, som er utroligt imødekommende, rolig og matcher ens energi. Hun stiller dig spørgsmål til eftertanke, som gør, at du forstår dig selv bedre og på et nyt plan. Hun får én til at føle sig stærkere efter hver gang. Helene tager dine problemer seriøst og har en enorm forståelse. Det gjorde mig nervøs, hvis det var meget seriøst og uden jokes, men Helene forstår sig virkelig på at få alle aspekter med. Hun kan grine og smile med én. Det gør, at man bare åbner sig utroligt hurtigt op. Jeg kan anbefale Helene!”
Tidligere klient
i 20erne

Priser, betaling og mulighed for tilskud:

Opstartssamtale á 90 minutter (fremmøde eller online): 2200 kr.
Efterfølgende sessioner á 45 minutter (fremmøde eller online): 1100 kr.
 

Gebyr for indberetning til Sygeforsikringen Danmark: 35 kr. (kommer du med lægehenvisning skal du selv indberette din behandling til Sygesikring Danmark).

Pr. samtale á 45 minutter, hvor arbejdspladsen betaler (fremmøde eller online): 1200 kr.

Supervision, individuel á 60 minutter: 1200 kr.

Supervision i gruppe: Prisen afhænger af gruppens størrelse og sted. Skriv en mail for forespørgsel.

Betaling foregår umiddelbart efter hver session med betalingskort.

Sygeforsikring Danmark: Medlemmer af Sygeforsikring Danmark kan få tilskud. Se tilskudssatserne her. Jeg tager et gebyr på 35 kr. pr. session for at lave en elektronisk indberetning af din behandling til dem. Kommer du med en lægehenvisning, skal du dog selv indberette din behandling direkte til dem.

Forsikringsselskaber: De fleste sundhedsforsikringer yder tilskud til eller dækker et psykologforløb hos en statsautoriseret psykolog. Du betaler hos mig, får en faktura og afregner selv efterfølgende med din forsikring.

Lægehenvisning: Jeg tager imod lægehenvisninger, så du kan få statsligt tilskud til din psykologbehandling. Se henvisningskategorier og satser nedenfor.

Green Friday: Sidste fredag i november går al min omsætning fra dagen til naturbeskyttende formål, i 2024 til Den Danske Naturfond, som opkøber dansk jord til naturbeskyttelse og naturgenoprettelse. Dette som alternativ til Black Friday-konceptet.

Praktisk information

Regler for afbud og udeblivelse: Afbud skal ske på sms eller mail allersenest kl. 12.00 dagen inden. Ved for sent afbud eller udeblivelse opkræves fuld takst uanset årsag. Er du forsinket en dag, forlænges sessionen ikke i den anden ende.
Du er altid velkommen til at vælge en online- eller telefonkonsultation i stedet for at møde op.
Måtte jeg blive syg og være nødt til at aflyse, sker dette til dig på sms.
 

Når du kommer til min klinik: Jeg har klinik på Sorteengevejen 1, 3700 Rønne. Du kan parkere på gårdspladsen og gå ind ad den første dør i stuehuset (som binder meget, så brug kræfter). Der er et messingskilt med mit navn. Du tager plads i venteværelset og er velkommen til at tage noget at drikke. Jeg henter dig, når sessionen starter.

Online konsultationer: Min erfaring er, at online konsultationer kan være lige så udbytterige som ved fremmøde. Det kan være at du er ude at rejse, bor et andet sted i landet, eller ønsker komforten ved at blive hjemme. Jeg benytter en krypteret forbindelse og sender dig et link på forhånd.

 Særligt for dig med lægehenvisning

Din læge kan efter en vurdering henvise dig til psykologbehandling på baggrund af en af følgende kategorier:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression der på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder også let til moderat OCD, der på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.

Med en lægehenvisning kan du få op til 12 sessioner á 45 minutter. Hos mig vil din første session som regel være en dobbeltsession. 

Priser for lægehenviste klienter (gældende fra 1. april 2024):
For unge mellem 18 og 24 år, som er henvist for depression eller angst: 
Første session (dobbeltsession, 90 minutter): Gratis (der betales dog gebyr på 848 kr. ved for sent afbud/udeblivelse).
Efterfølgende sessioner (45 minutter): Gratis (der betales dog gebyr på 385,59 kr. ved for sent afbud/udeblivelse).

For alle andre med lægehenvisning (gælder individuel behandling):
Første session (dobbeltsession, 90 minutter):  848 kr. 
Efterfølgende sessioner (45 minutter): 385,59 kr.

Du betaler med betalingskort efter hver session.

Priserne for lægehenviste klienter er fastsat i Praksisoverenskomsten for Psykologer og reguleres hvert halve år – næste gang d. 1. oktober 2024.

“Med kæmpe empati og stor faglighed fik Helene brikkerne til at falde på plads indeni. Jeg er gået derfra med ro. Virkelig godt hjulpet.” 
Psykolog Bornholm
Tidligere klient
i 40erne

Kontakt mig

Du kan kontakte mig på mail psykologhelenelanghoff@proton.me

Når du sender din henvendelse om terapi, skal jeg bede dig oplyse følgende:

 • Kort beskrivelse af din situation
 • Mobilnummer (bruges til at sende dig en kode, så du kan læse min krypterede mail)
 • Fødselsdato eller cpr.nr. Cpr.nr. skal kun oplyses, hvis du henvender dig med lægehenvisning. Skriv de 6 første cifre i mailen og de 4 sidste cifre i en sms til mig på 31 76 06 07 (ingen opkald).
 • Om du henvender dig med/uden lægehenvisning
 • Om du har brugt lægehenvisningen hos andre psykologer og hvis ja, hvor mange konsultationer. Du behøver ikke begrunde dit psykologskifte, medmindre du selv ser det som relevant.

Jeg bestræber mig på at besvare mails inden for 2 hverdage, men indimellem kan der gå længere tid.

Jeg har ikke mulighed for at modtage telefoniske henvendelser og forespørgsler. Ønsker du rådgivning på mail eller telefon, faktureres mit arbejde i den forbindelse med gældende takster i praksisoverenskomsten for psykologer.