Psykolog på Bornholm

Jeg tilbyder psykologisk rådgivning, terapi og supervision. Jeg har klinik i rolige landlige omgivelser, hvor du kan komme præcis som den du er. Jeg tilbyder også onlineforløb samt udendørs terapiforløb i fredelig og uberørt natur.

Her kan du komme, hvis du ønsker hjælp til at skabe større tilfredshed i dit liv. Det kan være at du står i en personlig krise eller alvorlige belastninger, som kan være svære at stå i selv. Eller måske du ikke aktuelt står i store udfordringer, men ganske enkelt ønsker at lære dig selv bedre at kende.

Her på siden finder du først en beskrivelse af min tilgang til psykoterapi samt mine kompetencer. Derefter kan du læse om priser, mulighed for tilskud samt vilkår. Nederst på siden kan du læse om, hvordan du kontakter mig og hvilke oplysninger, som jeg har brug for i den forbindelse.

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen i min klinik.

Med venlig hilsen Helene Langhoff

“Helene er super empatisk, smilende og professionel. Jeg har haft tre samtaler, og er hver gang gået derfra med en følelse af at blive hørt og taget seriøst. Jeg kan varmt anbefale Helene.”
Tidligere klient
i 40erne

Om terapi hos mig

Vi er alle kastet ind i tilværelsen og får gennem livet udfordringer og prøvelser, som kan være svære at stå i selv. Eller vi oplever perioder, hvor det bliver vigtigt for os at dykke dybere ned i kendskabet til os selv. Du er velkommen til at række ud til mig, hvis du ønsker en professionel samtalepartner.

Du vil blive mødt med en åbenhed og accept af, at vi alle er forskellige. Jeg bestræber mig på at møde dig i dit tempo som et helt menneske.

Jeg tilbyder psykoterapi med et oplevelsesorienteret og dybdepsykologisk perspektiv. Vores udgangspunkt er samtaleterapi, hvor jeg hører om din situation, hvorfor du er kommet og hvad du ønsker hjælp med. Gennem samtale finder vi meget af den vej, som kunne være vigtig at gå. Men vores bevidste/sproglige forståelser behøver ikke at stå alene med at finde ud af tingene og løse dem. Vi kan få hjælp fra ubevidste lag. Derfor vil jeg ofte supplere den almindelige samtaleterapi med at invitere, hvis klienten giver lov, til at arbejde med for eksempel symbolbrug og drømme fra natten, som er gode måder at få ubevidste lag i tale på.

Krop, nervesystem og interoception. Derudover er jeg trænet i at være orienteret i vores kropslige og nervesystemsmæssige responser og instinkter. Gennem arbejdet med disse tilgange og ved at få hjælp til at øge den indre kropssansning (interoception) vil klienterne opleve større regulering af nervesystem og krop og med nænsomme øvelser kunne skabe mere tryghed og ro i sig selv. De vil derfra få hjælp til at kunne være mere i kontakt med det, de mærker, samt hjælpes til hvordan deres krop og sind kan stimuleres til nye måder at være i verden på med både al den glæde og alt det ubehag, som det indebærer at være i live.

Ovennævnte tilgange, som kalder det ubevidste og kroppens ressourcer frem, er indtil videre mit bedste bud på, hvordan jeg kan hjælpe på en måde, som over tid kan lave dybere forandring.
Man kan læse mere konkret om mine efteruddannelser og metodiske inspirationskilder længere nede.

Kommer du med akutte krisereaktioner, vil min terapi være mere mere konkret og rådgivende, men også med et stort fokus på at få reguleret krop og nervesystem.

Et godt match er det vigtigste. Det er vigtigt for din terapi, at du finder en psykolog, som du føler dig tryg ved, og som arbejder med metoder og forståelser, som også giver mening for dig. Det du får i den ene “psykologbutik” får du nødvendigvis ikke i den anden, da vi personlighedsmæssigt er forskellige og efteruddannelsesmæssigt kan gå i mange retninger. Intet match er perfekt, men hvis du ikke oplever et godt nok match, skal du overveje at finde en anden psykolog, eller snakke med mig om hvad du har brug for mere/mindre af, så vi er i dialog om hvorvidt jeg kan møde det behov eller ej. Første samtale er en god måde for dig at mærke om matchet mellem os er godt, eller du kan komme et par gange for at prøve det af. Du er til hver en tid frit stillet til at stoppe dit forløb, hvis du ønsker det.

Terapi i naturen. Jeg har ugedage, hvor terapien vil foregå i naturen i stedet for indendørs i min klinik. At forbinde os til naturen er i sig selv beroligende og kalder sunde, instinktive responser og adfærd frem i os, som klienten med min støtte kan undersøge, og som kan hjælpe med at genfinde balance. Ofte bliver sessionen i det fri også præget af, at klienten spejler sig i og er nysgerrig på naturen.

Vi har 90 minutter i naturen og dermed god tid til at arbejde med det, som du kommer med og ønsker hjælp til. Jeg kan som en del af terapien guide dig i naturnære terapeutiske praksisser, eller vi kan nøjes med at have naturen som baggrund for den normale terapi. Denne terapi behøver derfor ikke nødvendigvis at være meget anderledes end den indendørs terapi i min klinik.

Terapi i naturen er for enhver, der ønsker mere kontakt til naturen omkring sig, eller for dem, som ganske enkelt er nysgerrige efter at afprøve det som alternativ til almindelig indendørs terapi. Man behøver ikke at være en outdoor-entusiast. Det kræver ingen forudsætninger ud over at du skal kunne gå i let/middel terræn og have mod på at mærke vejret og elementerne i alle afskygninger.

Varighed af et terapiforløb og intervallet mellem sessioner. Hvis du kommer med en afgrænset problemstilling, kan et korttidsterapeutisk forløb (op til 12 gange) sætte en god udvikling igang. Har du udfordringer i dit liv, som har fulgt dig længe, eller som præger flere dele af dit liv, vil et længere forløb typisk give mere mening.

I starten anbefaler jeg at du kommer hver uge ved enkeltkonsultationer, hvis det kan lade sig gøre. Derefter kan mellemrummet mellem sessioner øges gradvist. Hvis du har dobbeltsessioner, kan mellemrummet mellem hver session ofte være større, medmindre du er i akut krise.

“Jeg var rigtig bange for at starte til psykolog, indtil jeg startede hos Helene. Helene fik mig til at føle mig tryg i rummet, og det gjorde plads til at jeg kunne sige alt hvad jeg havde på hjerte. Jeg følte især, at hun kunne sætte sig i øjenhøjde med mig, og sætte sig ind i hvordan jeg har det. Hver gang jeg har haft en samtale, er jeg altid kommet ud med en lettet følelse i kroppen og en ro. TAK!” 
psykolog bornholm
Tidligere klient
i 20erne

Om mig

Jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2014 og statsautoriseret af Psykolognævnet i 2018.

Jeg er efteruddannet indenfor primært humanistiske tilgange til psykoterapi, blandt andet:

 • Eksistentiel Psykoterapi (Vibe Strøier)
 • Psykodynamisk legeterapi (Institut for Legeterapi)
 • Jungiansk psykoterapi med fokus på tegning, meditation og drømmearbejde (Vedfelt Instituttets procesgrupper)
 • Systemiske perspektiver (Metalog/Søren Hertz)

Derudover har jeg en lang række kurser i bl.a.:

 • Supervision
 • Krisehåndtering
 • Psykologiske undersøgelser af børn og voksne
 • Tilknytning, krop og traumer
 • …og meget andet.

Ud over mine uddannelser er jeg inspireret af metoder som Internal Family Systems (IFS), Gestaltterapi, Sandplay, Fascial Flow®, Somatic Experience (SE), NeuroAffektiv Relationel Metode (NARM), klientcentreret terapi (Carl Rogers), m.fl.

Jeg har flere års erfaring med psykoterapi til voksne. Jeg har derudover tidligere været ansat i kommunalt regi og har erfaring med mange facetter af det psykologfaglige kommunale arbejde omkring børn, unge og familier. Jeg har bl.a. varetaget tværfagligt samarbejde, legeterapi, samtaleterapi, supervisionsopgaver, gruppeterapi, korttidsterapeutiske forløb til udsatte unge, ligesom jeg har erfaring med psykologarbejdet i PPR samt psykologiske børneundersøgelser og forældrekompetanceundersøgelser.

Jeg modtager løbende supervision som en fast del af min psykologpraksis. Jeg er underlagt tavshedspligt og journaliseringspligt og arbejder under Psykologloven samt de Etiske principper for nordiske psykologer. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening.

Privat er jeg født og opvokset i Århus. Jeg har boet på Bornholm siden 2014. Jeg er mor til to skønne børn med bornholmske rødder. I 2022 skabte jeg mikrovirksomheden Finkelstâs, hvor jeg laver slowcraft-smykker, som sælges rundt omkring på øen.

“Mine første psykologtider var med Helene. Man møder en kvinde med kærlige smilende øjne og en person, som er utroligt imødekommende, rolig og matcher ens energi. Hun stiller dig spørgsmål til eftertanke, som gør, at du forstår dig selv bedre og på et nyt plan. Hun får én til at føle sig stærkere efter hver gang. Helene tager dine problemer seriøst og har en enorm forståelse. Det gjorde mig nervøs, hvis det var meget seriøst og uden jokes, men Helene forstår sig virkelig på at få alle aspekter med. Hun kan grine og smile med én. Det gør, at man bare åbner sig utroligt hurtigt op. Jeg kan anbefale Helene!”
Tidligere klient
i 20erne

Priser og betaling

Opstartssamtale á 90 minutter (fremmøde eller online): 2200 kr.
Efterfølgende sessioner á 45 minutter (fremmøde eller online): 1100 kr.
Pr. samtale á 45 minutter, hvor arbejdspladsen eller forsikring betaler (fremmøde eller online): 1200 kr.

Supervision, individuel á 60 minutter: 1300 kr.
Supervision i gruppe: Prisen afhænger af gruppens størrelse og sted. Skriv en mail med forespørgsel.

Betaling: Du betaler i slutningen af hver session med betalingskort (VISA, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, kontaktløs). Kun ved onlinekonsultationer kan der benyttes MobilePay.

Muligheder for tilskud:
Jeg tager imod lægehenvisninger, så du kan få statsligt tilskud til din psykologbehandling. Se henvisningskategorier og satser nedenfor.
Jeg samarbejder ikke med Sygeforsikring Danmark, så medlemmer af Sygesikring Danmark kan ikke få tilskud. Undtagelsen er, hvis du kommer med lægehenvisning, da du i så fald selv kan indberette din behandling til dem.

Green Friday: Sidste fredag i november går al min omsætning fra dagen til naturbeskyttende formål, i 2024 til Den Danske Naturfond, som opkøber dansk jord til naturbeskyttelse og naturgenoprettelse. Dette som alternativ til forbrugerisme og Black Friday-konceptet.

Praktisk information

Regler for afbud og udeblivelse: Afbud skal ske på sms eller mail allersenest kl. 12.00 dagen inden. Ved for sent afbud eller udeblivelse opkræves fuld takst uanset årsag. Er du forsinket en dag, forlænges sessionen ikke i den anden ende.
Du er altid velkommen til at vælge en online- eller telefonkonsultation i stedet for at møde op.
Måtte jeg blive syg og være nødt til at aflyse, sker dette til dig på sms.
 

Når du kommer til min klinik: Jeg har klinik på Sorteengevejen 1, 3700 Rønne. Du kan parkere på gårdspladsen og gå ind ad den første dør i stuehuset (som binder meget, så brug kræfter). Der er et messingskilt med mit navn. Du tager plads i venteværelset og er velkommen til at tage noget at drikke. Jeg henter dig, når sessionen starter.

Online konsultationer: Min erfaring er, at online konsultationer kan være lige så udbytterige som ved fremmøde. Det kan være at du er ude at rejse, bor et andet sted i landet, eller ønsker komforten ved at blive hjemme. Jeg benytter en krypteret forbindelse og sender dig et link på forhånd.

Terapi i naturen: Alle terapisessioner i naturen er 90 minutters varighed for at sikre nok tid til fordybelse (dvs. 2 “klip” på en lægehenvisning eller 2200 kr. for dem, der betaler det fulde beløb selv). Alle klienter kan bede om denne mulighed som alternativ til indendørs terapi i min klinik. Det eneste krav er at du kan gå i let/middel terræn, samt at du er klædt på efter årstiden og vejret. Vi er ude i al slags vejr, men med mulighed for at søge ly ved ekstreme forhold. Lokationen er et par minutters ekstra kørsel fra min klinik plus en kortere gåtur. Læs mere om konceptet længere oppe.

 Særligt for dig med lægehenvisning

Din læge kan efter en vurdering henvise dig til psykologbehandling på baggrund af en af følgende kategorier:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression der på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder også let til moderat OCD, der på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.

Med en lægehenvisning kan du få op til 12 sessioner á 45 minutter. Hos mig vil din første session som regel være en dobbeltsession. 

Priser for lægehenviste klienter:
For unge mellem 18 og 24 år, som er henvist for depression eller angst: 
Første session (dobbeltsession, 90 minutter): Gratis (der betales dog gebyr på 848 kr. ved for sent afbud/udeblivelse).
Efterfølgende sessioner (45 minutter): Gratis (der betales dog gebyr på 385,59 kr. ved for sent afbud/udeblivelse).

For alle andre med lægehenvisning (gælder individuel behandling):
Første session (dobbeltsession, 90 minutter):  848 kr. 
Efterfølgende sessioner (45 minutter): 385,59 kr.

Priserne for lægehenviste klienter er fastsat i Praksisoverenskomsten for Psykologer og reguleres hvert halve år – næste gang d. 1. oktober 2024.

“Med kæmpe empati og stor faglighed fik Helene brikkerne til at falde på plads indeni. Jeg er gået derfra med ro. Virkelig godt hjulpet.” 
Psykolog Bornholm
Tidligere klient
i 40erne

Kontakt mig

Du kan kontakte mig på mail psykologhelenelanghoff@proton.me

Når du sender din henvendelse om terapi, skal jeg bede dig oplyse følgende:

 • Kort beskrivelse af din situation.
 • Mobilnummer (bruges til at sende dig en kode, så du kan læse min krypterede mail).
 • Fødselsdato dd/mm/åå. Med lægehenvisning skal jeg også bede om de 4 sidste cifre i dit cpr.nr., som du kan sende særskilt i en sms på mobilnummer 31 76 06 07.
 • Om du henvender dig med/uden lægehenvisning
 • Om du har brugt lægehenvisningen hos andre psykologer og hvis ja, hvor mange konsultationer. Du behøver ikke begrunde dit psykologskifte, medmindre du selv ser det som relevant.

Jeg bestræber mig på at besvare mails inden for 2 hverdage, men indimellem kan der gå længere tid.

Jeg har ikke mulighed for at modtage telefoniske henvendelser og forespørgsler. Ønsker du rådgivning på mail eller telefon, faktureres mit arbejde i den forbindelse med mine gældende normale takster pr. påbegyndte 10. minut.